Địa chỉ

  • Chung Cư THT New City, Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội
  • Hotline: 0877.074.490
  • Bảo hành: 0962.999.645
  • ceo@ezone.vn

Giờ làm việc

Thứ 2

08.00 - 18:00

Thứ 3

08.00 - 18:00

Thứ 4

08.00 - 18:00

Thứ 5

08.00 - 18:00

Thứ 6

08.00 - 18:00

Thứ 7

08.00 - 18:00

Chủ nhật

08.00 - 17:00